Δένδρα
Αροκάρια

Είδος :

Κέδρος ΝΤΕΟΝΤΑΡΑ

Είδος :

Κέδρος ΝΤΕΟΝΤΑΡΑ ΠΕΝΤΟΥΛΑ

Είδος :

Κέδρος ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

Είδος :

Κέδρος ΛΙΒΑΝΟΥ

Είδος :

Ακακία Κωνσταντινουπόλεως

Είδος :

Άτσερ Κρίμσον Κινγκ

Είδος :

Γκίγκο Biloba

Είδος :

Ιτιά Κλαίουσα

Είδος :

Ιτιά Salix Alba

Είδος :

Ιπποκαστανιά

Είδος :

Κατάλπη

Είδος :

Κερλετέρια

Είδος :

Λεύκα

Είδος :

Φλαμουριά

Είδος :

Κουτσουπιά

Είδος :

Λιριόδεντρο

Είδος :

Υγράμβαρη/Λικυδάμβαρη

Είδος :

Μελιά

Είδος :

Μουριά Πλατύφυλλη

Είδος :

Δαμασκηνιά

Είδος :

Λαγκουνάρια

Είδος :

Οξιά

Είδος :

Πλατανομουριά

Είδος :

Πεύκο

Είδος :

Πλάτανος Καναδέζικος

Είδος :

Ελαίαγνος

Είδος :

Ελιά

Είδος :

Αρωματικά φυτά – Βότανα